Doručování je součástí našich obchodních podmínek a proto jsme si je nechali sepsat právníkem. Rádi bychom vám to ale shrnuli do pár vět v neformální mluvě:

Na našem eshopu zpravidla neukazujeme zboží, které nemáme skladem. Pokud některé zboží vyprodáme, na stránkách se ukáže jako „Na cestě“, protože doplňení objednáme ihned a doplnění zpravidla trvá do 5 dní.

Když si objednáte do 20:00, tak náš sklad připraví zásilku do 12:00 a do 15:00 následujícího pracovního dne si vyzvedává kurýr. Den poté dostanete svoje zboží. Takže objednáte ve středu 19:00, kurýr vyzedne ve čtvrtek 14:00 a v pátek vám zboží dovezou.

K doručování využíváme služeb společností DPD a Toptrans. Ceny za dopravu se odvíjí od vybraného způsobu dopravy a velikosti vaší zásilky. Pohybují se v rozmezí od 69 Kč do 299 Kč včetně DPH bez poplatku za dobírku. Dobírka stojí 39 Kč.

Pokud k vám zboží dorazí poškozené, udělejte fotografii pošlete reklamaci k nám na info@tabule-magneticke.cz, my ji vyřídíme s dopravci. Pokud je zásilka viditelně poškozená, nemusíte ji přebírat. Jak zkontrolovat balení při přejímce od dopravce, si můžete přečíst v článku „Přebírání tabulí od dopravce“.


Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu (akceptace) ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, mají Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru e-mailem v okamžiku expedice zboží na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s fakturací elektronickou formou.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Obvyklý způsob dopravy je PPL, obvyklá cena je 99 Kč, 31 Kč za dobírku. Za nadstandartní služby společnosti PPL, pokud je zákazník požaduje, účtujeme poplatky podle platného ceníku PPL. Na přání zákazníka je možné využít služeb České Pošty. Pokud jde o nadrozměrnou a nestandardní zásilku, dopravu lze dohodnout individuálně.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad či podezření toto neprodleně oznámit přepravci (zapsat do přepravního listu - např. „převzato s výhradou - poškozený obal“). Pro potřeby případného reklamačního řízení pořídí kupující fotodokumentaci zásilky na mobilní telefon. Tuto informaci bez odkladu také oznámí prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či evidentním poškození obsahu zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít - skutečnost opět uvede do přepravního listu („nepřevzato z důvodu poškození“). Kupující opět neprodleně informuje o této skutečnosti prodávajícího.

 

Pro případy skrytého poškození zásilky (obal je v pořádku, obsah poškozen) je kupující povinen bez odkladu zkontrolovat obsah zásilky a případné poškození oznámit ihned, nejpozději však do 24 hodin prodávajícímu a pořídit kompletní fotodokumentaci původního obalu a poškozeného obsahu zásilky a společně s číslem faktury a číslem zásilky oznámit prodávajícímu. Podpisem dodacího nebo přepravního listu bez výhrad kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci závad způsobených přepravou nemůže být brán zřetel. 

 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Rychlá doprava

přijaté a zaplacené objednávky

odesíláme do 48 hodin

Bezpečné dodání

všechny zásilky jsou pokryty

pojištěním

+420 739 410 459

Horká linka je otevřená od

8:00 do 16:00 v pracovních dnech.

14 dní na vrácení

můžete vrátit objednané produkty

až do 14 dnů od data nákupu