Doručování je součástí našich obchodních podmínek a proto jsme si je nechali sepsat právníkem. Rádi bychom vám to ale shrnuli do pár vět v neformální mluvě:

Na našem eshopu zpravidla neukazujeme zboží, které nemáme skladem. Pokud některé zboží vyprodáme, na stránkách se ukáže jako „V externím skladu“. V tomto případě je nutné zboží doobjednat ve výrobě a doručení trvá cca 10 pracovních dnů.

Pokud objednávku vytvoříte do 20:00 hod., Vaše zásilka bude připravená na předání přepravci následující pracovní den. Vaše zboží by mělo být v tomto případě doručeno další pracovní den od vyzvednutí Vaší zásilky na našem skladě. Avšak o přesném termínu doručení Vás vždy informuje přepravce. Pokud je zboží skladem, bývá doba doručení většinou do dvou pracovních dnů od vytvoření objednávky. Doručení je možné pouze v pracovní dny. O víkendu a státních svátcích zboží není možné doručit.

K doručování využíváme služeb společností GLS a Toptrans. Ceny za dopravu se odvíjí od vybraného způsobu dopravy a velikosti vaší zásilky. Pohybují se v rozmezí od 79 Kč do 299 Kč včetně DPH bez poplatku za dobírku. Dobírka stojí 39 Kč.

Pokud k Vám zboží dorazí poškozené, udělejte fotografii a pošlete reklamaci k nám na [email protected], reklamaci je však nutné nahlásit do dvou kalendářních dnů od převzetí zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená, nemusíte ji přebírat. Jak zkontrolovat balení při přejímce od dopravce, si můžete přečíst v článku „Přebírání tabulí od dopravce“.


Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu (akceptace) ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, mají Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru e-mailem v okamžiku expedice zboží na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s fakturací elektronickou formou.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Obvyklý způsob dopravy je GLS (obvyklá cena je 149Kč GLS a 39 Kč za dobírku) nebo Toptrans ( obvyklá cena je 249 Kč, 39 za dobírku). Za nadstandartní služby společnosti, pokud je zákazník požaduje, účtujeme poplatky podle platného ceníku daného přepravce.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad či podezření toto neprodleně oznámit přepravci (zapsat do přepravního listu - např. „převzato s výhradou - poškozený obal“). Pro potřeby případného reklamačního řízení pořídí kupující fotodokumentaci zásilky na mobilní telefon. Tuto informaci bez odkladu také oznámí prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či evidentním poškození obsahu zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít - skutečnost opět uvede do přepravního listu („nepřevzato z důvodu poškození“). Kupující opět neprodleně informuje o této skutečnosti prodávajícího.

 

Pro případy skrytého poškození zásilky (obal je v pořádku, obsah poškozen) je kupující povinen bez odkladu zkontrolovat obsah zásilky a případné poškození oznámit ihned, nejpozději však do 48 hodin prodávajícímu a pořídit kompletní fotodokumentaci původního obalu a poškozeného obsahu zásilky a společně s číslem faktury a číslem zásilky oznámit prodávajícímu. Podpisem dodacího nebo přepravního listu bez výhrad kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci závad způsobených přepravou nemůže být brán zřetel. 

 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Rychlá doprava

přijaté a zaplacené objednávky

odesíláme do 48 hodin

Bezpečné dodání

všechny zásilky jsou pokryty

pojištěním

+420 604 958 605

Horká linka je otevřená od

9:00 do 14:00 v pracovních dnech.

14 dní na vrácení

můžete vrátit objednané produkty

až do 14 dnů od data nákupu